Welkom bij Logopedie Spraaktijk

Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie en houden zich bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. U kunt bij Logopedie Spraaktijk terecht als u of uw kind een hulpvraag heeft op het gebied van adem, stem, spraak, taal, eten en drinken, afwijkend mondgedrag, gehoor en/of aangezicht. Lees hier meer over logopedie bij kinderen. Lees hier meer over logopedie bij volwassenen.

Intake, onderzoek en behandeling
Logopedische zorg is direct toegankelijk (DTL). Dit betekent dat u in veel gevallen zonder verwijsbrief van uw arts of medisch specialist bij de logopedist terecht kunt. Tijdens de eerste afspraak voert de logopedist dan een korte DTL-screening uit voorafgaand aan het intakegesprek, waarna vastgesteld wordt of logopedisch onderzoek en/of behandeling noodzakelijk is. Na het intakegesprek volgt logopedisch onderzoek, wat afhankelijk van de hulpvraag één of meer sessies in beslag neemt. Na het logopedisch onderzoek worden de behandeldoelen opgesteld, met u besproken en in een behandelplan vastgelegd. Het totaal aantal behandelingen dat nodig is om de behandeldoelen te behalen is van veel factoren afhankelijk, waaronder de soort en de ernst van de hulpvraag en de oefenmotivatie. Lees hier meer over onze werkwijze.

Behandelteam
Het team van Logopedie Spraaktijk bestaat uit zeven enthousiaste logopedisten met ieder een eigen specialisatie. Wij stellen ons graag aan u voor!

Openingstijden
Logopedie Spraaktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur. Op zaterdag en zondag is de praktijk gesloten. Een avondconsult behoort tot de mogelijkheden.

Contact
Voor het maken en afzeggen van afspraken is Logopedie Spraaktijk bereikbaar op:
telefoonnummer  073-6442967
e-mailadres          info@spraaktijk.nl

Voor het maken van een eerste afspraak kunt u ook gebruik maken van het aanmeldformulier op deze website, waarna wij zo spoedig mogelijk contact met u op zullen nemen.

Locaties
Medisch Centrum De Rompertsebaan
Frans Fransenstraat 1
5231 MG ’s-Hertogenbosch

Gezondheidscentrum San Salvator
Schaarhuisstraat 14
5231 PV ‘s-Hertogenbosch

Medisch Centrum Boschveld
Copernicuslaan 301
5223 EH ’s-Hertogenbosch

Kindertherapeuten ‘s-Hertogenbosch
Churchill-laan 84
5224 BW ’s-Hertogenbosch

Medisch Centrum De Rompertsebaan

Medisch Centrum De Rompertsebaan
Frans Fransenstraat 1
5231 MG ’s-Hertogenbosch

Gezondheidscentrum San Salvator

Gezondheidscentrum San Salvator
Schaarhuisstraat 14
5231 PV ‘s-Hertogenbosch

Medisch Centrum Boschveld

Medisch Centrum Boschveld
Copernicuslaan 301
5223 EH ’s-Hertogenbosch

Kindertherapeuten ‘s-Hertogenbosch

Kindertherapeuten ‘s-Hertogenbosch
Churchill-laan 84
5224 BW ’s-Hertogenbosch

Kwaliteit
De logopedisten van Spraaktijk Logopedie werken volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Daarbij staan alle logopedisten ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici, een register waarin geregistreerd wordt of voldaan wordt aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) én waarin elke vijf jaar wordt getoetst of de logopedist beschikt over voldoende werkervaring en actuele kennis.