Welkom bij Logopedie Spraaktijk

Wanneer u of uw kind problemen heeft op het gebied van communicatie, dan staat onze praktijk met ervaren logopedisten voor u klaar. U kunt met en zonder een verwijzing van de (huis)arts terecht bij de logopedist. Dat is afhankelijk van uw zorgverzekering.

De logopedist geeft voorlichting, begeleiding en advies aan ouders/verzorgers, kinderen en andere betrokkenen zoals leerkrachten.

U kunt bij de logopedist terecht, wanneer zich problemen voordoen op één van onderstaande gebieden:
•Adem
•Stem
•Taal
•Spraak
•Eet- en drinkproblemen
•Slikken
•Afwijkend mondgedrag
•Dyslexie
•Gehoor

Bij het eerste consult wordt met het anamnesegesprek uw hulpvraag in kaart gebracht en zoveel mogelijk informatie verzameld over de problematiek en de daarmee samenhangende aspecten. Neemt u bij het eerste gesprek de verwijzing van de huisarts mee. In de daarop volgende behandeling (-en) vindt het onderzoek plaats en wordt in samenspraak met u een behandelplan op maat opgesteld.

Wij zijn lid van de Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en we staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici en bij het Kwaliteitsregister Dyslexiebehandelaars.

8412805547_fJhwK.jpg kwaliteitsregister.jpg 8412701534_n2Bw4.jpg