Afwijkende mondgewoonten
Onder afwijkende mondgewoonten worden die gewoonten verstaan die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, het spreken en het gehoor. Openmondgedrag, afwijkend slikken en duimzuigen zijn de meest voorkomende afwijkende mondgewoonten. Door openmondgedrag droogt de mond uit, waardoor er veel minder geslikt hoeft te worden, is de kans op oorontstekingen groter doordat de buis van Eustachius minder vaak gereigend wordt en ligt de tong vaak laag in de mond. Door een lage tongligging wordt de tong bij het slikken veelal tussen de tanden geperst, waardoor de tanden scheef kunnen gaan staan en spraakklanken slissend gerealiseerd kunnen worden. Lees hier wat logopedie kan betekenen bij afwijkende mondgewoonten.