Dyslexie
Kinderen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008): “een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau”. Moeilijkheden met lezen en spellen geeft problemen met veel schoolse taken. In groep 1 en 2, dus nog voordat kinderen echt leren lezen en spellen, kunnen de specifieke risicofactoren voor dyslexie al worden gesignaleerd zodat vroegtijdige begeleiding plaats kan vinden. Lees hier wat logopedie kan betekenen bij lees- en spellingsproblemen.