Eet- en drinkproblemen
Eet- en drinkstoornissen ontstaan doordat kinderen de spieren die nodig zijn bij het zuigen, afhappen van een lepel, bijten, kauwen en slikken nog niet voldoende onder controle hebben. Een kind kan hierdoor problemen hebben met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen. Kinderen met eet- en drinkstoornissen verslikken zich regelmatig en/of spugen veel. Het kan ook zijn dat de spieren en voedingsreflexen voldoende zijn, maar dat een kind de voeding weigert. Lees hier hoe logopedie kan helpen bij eet- en drinkproblemen bij (jonge) kinderen.