Heesheid
Heesheid is een stoornis waarbij de stemkwaliteit is verslechterd. De stem klinkt niet meer helder: er is een fijne of grove ruis te horen of een kraak. De stem kan zelfs helemaal of gedeeltelijk wegvallen. De oorzaak van heesheid kan liggen in het stemorgaan zelf, maar ook het verkeerd gebruiken van het stemorgaan of stembelastende gewoontes zoals veel schreeuwen en gekke stemmetjes nadoen kunnen heesheid veroorzaken. Heesheidsklachten gaan meestal samen met andere symptomen, zoals te luid of te zacht spreken, spreken op een te hoge toonhoogte en/of geknepen spreken. Lees hier wat logopedie kan betekenen bij heesheid.