Vertraagde taalontwikkeling
Bij een vertraagde taalontwikkeling blijft de taal van een kind duidelijk achter bij de taal van leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder, het spreekt in onvolledige, kromme zinnen, het spreken is minder goed verstaanbaar en soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt. Een vertraging in de taalontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Lees hier wat logopedie kan betekenen bij een vertraagde taalontwikkeling.

Meertaligheid
Men spreekt van twee- of meertaligheid wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan één taal. Het gaat hierbij om kinderen van ouders met verschillende moedertalen, die vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed. Daarnaast gaat het om kinderen van anderstalige ouders die thuis hun moedertaal leren en in kindercentra of op school het Nederlands als tweede taal. Meertalige kinderen kunnen een spraak- en taalachterstand hebben in het Nederlands. Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal, zal ook de tweede taalontwikkeling verstoord verlopen. Lees hier wat logopedie kan betekenen bij taalproblemen door meertaligheid.

Taalproblemen in relatie tot ADHD of autisme
Kinderen met ADHD hebben vaak problemen met de taalproductie, met name op het gebied van het taalgebruik. Kinderen met ADHD vinden het vaak lastig om de tijdens het vertellen de ‘rode draad’ van een verhaal duidelijk te maken, waardoor de verhaalopbouw zwak is. Ook is er weinig oog voor de luisteraar en is er onvoldoende sprake van beurtwisseling tijdens het gesprek. Lees hier wat logopedie kan betekenen bij kinderen met ADHD.
Kinderen met autisme hebben veel moeite met de communicatie. De communicatie komt niet spontaan tot stand, maar moet voortdurend gestimuleerd worden. Het lijkt alsof het (jonge) kind de signalen die de ouders uitzenden niet begrijpt. Kinderen met autisme moeten als het ware leren om contact te maken met anderen. Lees hier wat logopedie kan betekenen bij kinderen met autisme.