SPRAAKTIJK_Nieuwsflits_02-2019.jpg

Onderzoekers van de universiteit van Zurich stellen dat veranderingen in het kaakgewricht ten gevolg van het eten van zachtere voedingsmiddelen er voor gezorgd heeft dat de lipklanken V en F zo'n zesduizend jaar geleden zijn toegevoegd aan veel talen. Interessant! (03-2019).

Kinderen leren taal snel en onbewust. Ze reageren op de signalen die binnenkomen. In de eerste levensjaren is stimulans, goed taalaanbod en gedeelde aandacht essentieel. Hoe beter aan deze voorwaarden voldaan wordt, hoe beter kinderen taal leren. Dit betekent dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de ouders en verzorgers: zij bepalen mede hoe taalvaardig kinderen worden (03-2019).