www.logopedie.nl De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) geeft uitgebreide informatie over logopedie

www.kindentaal.nl Kind en Taal geeft veel informatie over de (normale) spraak- en taalontwikkeling, waarbij ook adviezen gegeven worden over tweetalige opvoeding. Op de website van Kind en Taal worden ook de Minimum Spreeknormen genoemd, waardoor het mogelijk is de spraak- en taalontwikkeling van uw kind in beeld te brengen.

www.kindertherapeutendenbosch.nl Kindertherapeuten Den Bosch is een multidisciplinaire samenwerking tussen logopedist, fysiotherapeut, dramatherapeut en kinder- en jeugdpsycholoog, gericht op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

www.giralisopdidakt.nl Giral(is)Opdidakt is een regionaal, multidisciplinair instituut gespecialiseerd in o.a. onderzoek en behandeling van EED (ernstige, enkelvoudige dyslexie) en psychodiagnostisch onderzoek naar ontwikkelingsproblemen.

www.onderwijszorgnederland.nl