Links
Op deze pagina vindt u enkele links die verwijzen naar websites die direct of indirect met logopedie te maken hebben.

www.logopedie.nl De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) geeft uitgebreide informatie over logopedie.

www.kindentaal.nl Kind en Taal geeft veel informatie over de (normale) spraak- en taalontwikkeling, waarbij ook adviezen gegeven worden over tweetalige opvoeding. Op de website van Kind en Taal worden ook de Minimum Spreeknormen genoemd, waardoor het mogelijk is de spraak- en taalontwikkeling van uw kind in beeld te brengen.

www.kindentaal.nl/snel-test Voor een algemeen beeld van de taalontwikkeling van het kind, kunt u hier de SNEL test doen.

www.stotteren.nl Het StotterFonds geeft veel informatie over stotteren, waaronder informatie over de preventie van stotteren, de oorzaak en ontwikkeling van stotteren en onderzoek en behandeling van stotteren.

www.opdidakt.nl Opdidakt is een regionaal, multidisciplinair instituut gespecialiseerd in o.a. onderzoek en behandeling van EED (ernstige, enkelvoudige dyslexie) en psychodiagnostisch onderzoek naar ontwikkelingsproblemen.