Logopedie in het nieuws
Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt veroorzaakt door een combinatie van genetische factoren en omgevingsfactoren. Uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat er drie specifieke risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van een TOS bij kinderen: vroeggeboorte, slaapproblemen en een rokende moeder. Risicofactoren taalontwikkelingsstoornis onder de loep – Vakblad Vroeg

Het percentage volwassenen cliënten dat logopedie krijgt nam tussen 2019 en 2022 landelijk toe van 12,4% naar 16,5%. Volwassenen worden vooral behandeld voor problemen met de stemproductie en een stoornis in de motoriek. Meer volwassen patiënten bezoeken logopedist – SWP Book

Tachtig procent van de logopediepraktijken heeft momenteel een wachtlijst. In de helft van die gevallen loopt het wachten op tot meer dan een jaar. Bij Spraaktijk is dit gelukkig niet het geval! Cliënten met problemen op het gebied van adem, stem of aangezicht worden in veel gevallen direct ingepland. Ook cliënten met problemen op het gebied van taal, spraak of afwijkend mondgedrag kunnen vaak dezelfde maand nog terecht.  Achterstand en gedragsproblemen bij kinderen door lange wachtlijsten logopedie – RTL Nieuws

Tijdens de behandeling van kinderen met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis is er vaak veel aandacht voor het kind en relatief weinig aandacht voor wat ouders allemaal meemaken en hoe zij daar het beste mee om kunnen gaan. Deelkracht heeft daarom een vragenboekje gepubliceerd dat ouders kan helpen alle vragen rondom TOS te beantwoorden. Het vragenboekje is te downloaden in het Nederlands, Engels, Arabisch, Turks en Pools. Vragenboekje voor ouders van een kind met TOS – Deelkracht 

In de neus- en keelholte zitten drie verschillende amandelen: keelamandelen, neusamandelen én tongamandelen. Voor jonge kinderen zijn dit de belangrijkste afweerorganen. Ingeademde bacteriën en virussen komen langs de amandelen, waarna antistoffen aangemaakt worden. Na 7 tot 10 jaar nemen andere immuunsystemen de rol van de amandelen over en worden ze overbodig. Wat doen je keelamandelen nu eigenlijk – Quest