Aanmelden

Nieuws

Vacature

   

De Kinderboekenweek is begonnen! Tijdens de Kinderboekenweek wordt het belang en plezier van lezen onder kinderen tussen 6 en 12 jaar extra onder de aandacht gebracht. En dat is hard nodig. Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie in 2019 blijkt namelijk dat de leesvaardigheid van 35 procent van de basisschoolleerlingen niet op niveau is. Lees jij ook mee? (10-2021) AD – Dit is het thema van de Kinderboekenweek

De hersengebieden die een rol spelen bij het leren lezen ontwikkelen zich voornamelijk in groep 3 en 4. Na twee jaar leesonderwijs zijn die hersengebieden minder flexibel. Voor kinderen met leesproblemen is vroegtijdige begeleiding dan ook van groot belang. Een logopedist kan helpen de leesvaardigheid te verbeteren (09-2021). Hersenen zijn meest vatbaar voor leestonwikkeling in de eerste twee jaren van basisonderwijs – EOS wetenschap

Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met leren lezen en spellen. Uit recent onderzoek van Maartje de Klerk aan de Universiteit Utrecht blijkt dat kinderen met dyslexie al op hele jonge leeftijd moeite hebben met het onderscheiden en herkennen van spraakklanken. Dit kan het leren van de relaties tussen de spraakklanken en de geschreven vorm, de letters, bemoeilijken (09-2021). Moeite met herkennen van spraakklanken voorspeller van dyslexie – Vakblad Vroeg

Veel te vroeg geboren kinderen hebben op de basisschool vaker taalproblemen dan kinderen die op tijd geboren zijn, zo concludeert Lottie Stipdonk. Van de schoolgaande kinderen die vóór 32 weken zwangerschap geboren zijn heeft ruim 40 procent lage taalscores, terwijl dit bij op tijd geboren kinderen 16 procent is. Stipdonk benadrukt het belang van goede taalonderzoeken in de follow-up van te vroeg geboren kinderen (06-2021). Vaker En Toenemende Taalproblemen Bij Te Vroeg Geboren Kind – Amazing Erasmus MC