Aanmelden

Nieuws

Vacature

   

De verstaanbaarheid van gesproken taal wordt nauwelijks beïnvloed door het dragen van een mondkapje. Alleen bij veel achtergrondruis zijn gemaskerde mensen soms moeilijker te verstaan. Een chirurgisch mondkapje lijkt een goede verstaanbaarheid minder te belemmeren dan een textiel mondkapje (06-2021). Ook met mondkapje is spraak goed te verstaan | Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (ntvg.nl)

Veel te vroeg geboren kinderen hebben op de basisschool vaker taalproblemen dan kinderen die op tijd geboren zijn, zo concludeert Lottie Stipdonk. Van de schoolgaande kinderen die vóór 32 weken zwangerschap geboren zijn heeft ruim 40 procent lage taalscores, terwijl dit bij op tijd geboren kinderen 16 procent is. Stipdonk benadrukt het belang van goede taalonderzoeken in de follow-up van te vroeg geboren kinderen (06-2021). Vaker En Toenemende Taalproblemen Bij Te Vroeg Geboren Kind – Amazing Erasmus MC