Aanmelden

Nieuws

Vacature

   

’s-Hertogenbosch, 16 maart 2020

Beste cliënt, ouder[s] / verzorger[s],

Het Coronavirus, virus COVID-19, houdt ons allemaal bezig. Om verspreiding te voorkomen zijn steeds meer maatregelen nodig. Onze logopedisten zullen de komende tijd daarom deels vanuit huis en deels vanuit de praktijk werken. We zullen hierbij de richtlijnen van het RIVM volgen. Wanneer er geen gezondheidsklachten zijn bij jou en/of je kind(eren) kan de logopedische behandeling plaats vinden in de praktijk. Wanneer er sprake is van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts óf wanneer je liever niet naar de praktijk komt, hebben we voor een alternatief gezorgd om de zorg te kunnen continueren. Namelijk telelogopedie!

Voor telelogopedie zullen we op de afgesproken tijd met elkaar videobellen. Dit kan via Whatsapp videobellen, Skype, Facetime, Zoom (https://zoom.us) of Whereby (https://whereby.com). Uw behandeld logopedist zal hierover contact met u opnemen. Zorg dat je tijdig, indien van toepassing samen met je kind, klaar zit voor de telelogopedie-sessie. Het is prettig om een goed werkende internetverbinding te hebben, een volle batterij, zo mogelijk in een rustige ruimte te zitten en pen en papier bij de hand te hebben. Wellicht ontvang je vooraf via e-mail materiaal om te printen.

Voor ons is dit ook nieuw; samen zetten we onze schouders eronder en zullen we kijken hoe we de telelogopedie zo praktisch en goed mogelijk kunnen invullen. We gaan er met elkaar het beste van maken en wij hopen op deze manier bij te dragen aan het verminderen van de verspreiding van het Coronavirus! Voor vragen kunnen jullie altijd bij ons terecht. Blijf vooral gezond!

Hartelijke groeten,

Logopedisten Spraaktijk.

Uit onderzoek van hoogleraar Logopediewetenschap prof. dr. Ellen Gerrits blijkt dat ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool een TOS heeft. Dat zijn twee kinderen in een schoolklas van 30 leerlingen. TOS is een relatief onbekend probleem, terwijl de stoornis zich vaker voordoet dan bijvoorbeeld autisme dat bij 1% van de kinderen voorkomt. Een TOS is een erfelijke neurobiologische ontwikkelingsstoornis; Wanneer er al taalproblemen in de familie voorkomen, is de kans op TOS groter. De precieze oorzaak is nog onbekend. Kinderen met TOS hebben moeite met taal. Verder lijkt er niets met ze aan de hand te zijn. Daarom is TOS een onzichtbare handicap. Op 6 maart, de dag van de logopedie, vragen de logopedisten van Logopedie Spraaktijk aandacht voor TOS.

Vandaag in Trouw: Student journalistiek Nick de Jager hield altijd van grappen over zijn stotteren, omdat het leek op acceptatie. Maar in Spanje, waar die grappen uitblijven, stottert hij na verloop van tijd bijna niet meer. Hoe kan dat? (01-2020) https://www.trouw.nl/leven/waarom-ik-in-spanje-niet-stotter~bf23a4ce/ 

Met bijna 20% van alle stemmen is -schaamte gekozen tot het Onze Taal-woord van 2019. Schaamte wordt steeds vaker als achtervoegsel gebruikt, zoals bij de woorden vliegschaamte en bezorgschaamte. Het woord brexitmoe eindigde op de tweede plaats, gevolgd door stikstofcrisis. De termen boerenprotest, klimaatstaking, treintrots, boomer en vrouwenquotum bleven buiten de top-3. Weten wat deze woorden precies betekenen? Lees dan verder! (12-2019): https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/schaamte-onze-taal-woord-van-2019 

Het schrijven van Sinterklaasgedichten is niet alleen leuk, het heeft ook positieve effecten op de taalontwikkeling van kinderen. De rijmende context helpt bij het waarnemen van klankverschillen én maakt het leren van nieuwe woorden makkelijker door de voorspelbaarheid (12-2019). https://www.nu.nl/wetenschap/6014388/rijmen-tijdens-sint-goed-voor-taalontwikkeling-kind.html 

Landelijk gezien is ongeveer de helft van de patiënten van de logopedist tussen de 4 en 7 jaar oud. Van hen wordt 46%behandeld voor een taalontwikkelingsstoornis en 35% voor een articulatiestoornis. Ongeveer één op de zeven patiënten is volwassen. Zij worden veelal behandeld voor stoornissen in de stemproductie of stemkwaliteit, afasie, dysartrie of een slikstoornis. Dit blijkt uit de jaar- en trendcijfers van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. (11-2019) https://www.vakbladvroeg.nl/logopedist-behandelt-vooral-problemen-met-taalontwikkeling-en-articuleren/