SPRAAKTIJK_Nieuwsflits_02-2019.jpg

Lange tijd was er nog weinig bekend over de relatie tussen gedragsproblemen, ouderlijke stress en taalproblemen bij peuters en kleuters. Nieuw onderzoek toont aan dat er geen duidelijke relatie bestaat tussen de taalontwikkeling van een kind en ouderlijke stress (01-2019): https://www.vakbladvroeg.nl/geen-relatie-tussen-ouderlijke-stress-en-taalontwikkeling-bij-tos-kind/?fbclid=IwAR1ohY6QEssYuHy-QX2XMsStu3_jQR13brnqbO9RwlyEyV7ZTYaPzA6OI_k

In haar oratie ontkracht Elma Blom twee hardnekkige mythes over taalontwikkeling. “Velen denken dat kinderen volautomatische taalsponzen zijn. Dat is niet waar. Ook wordt vaak gedacht dat meertaligheid een probleem is voor kinderen. Andermaal onjuist.” Blom spreekt haar oratie ‘Wat iedereen moet weten over de taalontwikkeling van kinderen in een diverse samenleving’ op 11 januari uit aan de Universiteit Utrecht (12-2018): https://www.uu.nl/nieuws/wat-iedereen-over-taalontwikkeling-bij-kinderen-moet-weten?fbclid=IwAR2irucV3ILDqTerCiOQFEGdvR74Gm3RAfbfp2ji88np4XV3A68DvdwDvq8

Kinderen met autisme hebben problemen in de sociale communicatie en interactie, onder meer doordat zij zich moeilijk kunnen inleven in wat iemand anders denkt of voelt. Uit nieuw onderzoek blijkt dat dit gebrek aan inlevingsvermogen ook invloed heeft op het taalbegrip, waardoor het begrip van de persoonlijke voornaamwoorden ‘ik’ en ‘jij’ bijvoorbeeld moeilijk is (11-2018): https://www.vakbladvroeg.nl/gebrek-aan-inlevingsvermogen-bij-autisme-bemoeilijkt-taalbegrip/?fbclid=IwAR0_WVGBLbX0WDaYxxTeplWTaavp2WYgxueQUQMxgMBcBuK7zeHca1GnNjY

Stop met uitknijpen van onmisbare paramedici! Paramedische zorg is onontbeerlijk voor ernstig zieke patiënten, maar komt in het gedrang, waarschuwt neuroloog Gerald Hengstman (10-2018): https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/stop-met-uitknijpen-van-onmisbare-paramedici~b888ebf6/

Signalen_voor_een_TOS_bij_kinderen.jpg

Signalen_voor_een_TOS_bij_peuters.jpg