Nieuwsflits_07-2017.jpg

Goed inspelen op de vaardigheden en moeilijkheden van leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is van groot belang. De nieuwe website ‘TOS in Beeld’ voorziet leraren van informatie, videobeelden en concrete materialen voor het werken met deze leerlingen met TOS. Een goede ontwikkeling! (11-2017): https://www.vakbladvroeg.nl/handvatten-onderwijs-tos/

Vandaag is het wereldstotterdag, een goed moment om stil te staan bij de belangrijke taak die ouders van kinderen die stotteren hebben in de begeleiding. Hoe ga je om met pesten, spreekbeurten en leestoetsen waarbij het tempo het niveau bepaalt? 9 tips om spanning te verminderen, hulp te bieden en begrip te kweken in de omgeving van het kind (10-2017): https://www.stotteren.nl/images/webshop/NFS_Folder_Tips_voor_ouders.pdf

Ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dat zijn twee kinderen in een schoolklas van 30 leerlingen. TOS is een relatief onbekend probleem, terwijl de stoornis zich vaker voordoet dan bijvoorbeeld autisme dat bij 1% van de kinderen voorkomt. De NVLF vraagt daarom aandacht voor het belang van logopedie bij TOS (10-2017): https://www.nvlf.nl/actueel/2017/openbaar/nvlf-vraagt-aandacht-voor-belang-logopedie-bij-tos

Uit recent onderzoek blijkt dat anderstalige kleuters de Nederlandse taal het beste leren tijdens gesprekken waarin ze actief deel mogen nemen. Gesprekken waarin er veel vertelruimte is verbeteren de taalvaardigheden, net als gesprekken waarin kinderen open vragen mogen beantwoorden en eigen ideeën mogen inbrengen (09-2017): https://www.vakbladvroeg.nl/open-gesprek-bevordert-taalontwikkeling-anderstalige-kleuters/

Kennen jullie de nik-nakboekjes al? Deze boekje, geschreven in verschillende talencombinaties, maken het voorlezen binnen tweetalige gezinnen een stuk makkelijker. Zo zijn er bijvoorbeeld boekjes met de talencombinatie Nederlands-Arabisch, Nederlands-Turks en Nederlands-Engels. De boeken maken kinderen nieuwsgierig, prikkelen de fantasie en nodigen kinderen uit te vertellen (in welke taal dan ook!) (09-2017): http://www.nik-nak.eu/

Wederom is aangetoond dat het van groot belang is jonge kinderen bloot te stellen aan gesproken taal. Nog voor een baby een half jaar oud is, leert hij namelijk al om de verschillende spraakklanken van elkaar te onderscheiden. In eerste instantie betreft dit alle aangeboden spraakklanken, in welke taal dan ook. Daarna spitst deze vaardigheid zich pas toe op het onderscheiden van de specifieke spraakklanken van de moedertaal (08-2017): https://www.vakbladvroeg.nl/baby-leert-eerste-zes-maanden-klanken-onderscheiden/

Wanneer begint een kind met het leren van taal? Hoe leert een kind woorden herkennen? En hoe kun je eigenlijk taalonderzoek doen met baby’s? Deze en meer vragen komen aan bod in het eerste filmpje dat de taalcanon lanceert (06-2017): https://www.youtube.com/watch?v=bPMNewrO604

Kinderen die tijdens het eten de kans krijgen om groente en fruit met de handen vast te houden zijn vaak betere eters dan kinderen die dit niet mogen, zo blijkt uit onderzoek van de Montfort University in Leicester. Door het eten aan te raken wordt het kind namelijk aangemoedigd om nieuwe smaken en structuren te ontdekken (06-2017): https://www.kinderopvangtotaal.nl/kinderdagverblijven/actueel/2017/3/eetproblemen-laat-kind-spelen-met-groente-en-fruit/  

Andy van Kollenburg, teamleider logopedie bij OnderwijsAdvies, stelt dat er meer aandacht moet komen voor laaggeletterdheid. Op het moment dat er een taalachterstand bij een kind gesignaleerd wordt, is het van groot belang om naast de taalvaardigheden van het kind ook de taalvaardigheden van de ouders te beoordelen. Het terugdringen van taalproblemen bij ouders helpt volgens van Kollenburg om taalachterstanden bij kinderen te voorkomen, omdat ouders de taalvaardigheden van hun kinderen dan beter kunnen stimuleren (05-2017): https://www.kinderopvangtotaal.nl/management/actueel/2017/5/kijk-bij-taalachterstand-kind-ook-naar-laaggeletterdheid-ouders/

Er zijn ondertussen veel educatieve (taal)apps op de markt, vooral voor de leeftijdsgroep van 2 tot en met 5 jaar. Onderzoek toont aan dat peuters door hun gebrekkige zelfsturing echter niet altijd iets leren van deze apps. Ze hebben de neiging om te pas en te onpas met hun vinger op de tablet te drukken, waardoor ze de talige informatie niet goed horen. Uit het onderzoek blijkt dat meisjes het meeste leren wanneer ze gevraagd worden om voorwerpen te verslepen en jongens wanneer ze gevraagd worden enkel te kijken. Interessant! (05-2017): https://www.vakbladvroeg.nl/peuters-en-kleuters-leren-educatieve-apps/

Schrik jij ook altijd als jij je eigen stem terug hoort? In het echt klinkt je stem heel anders dan in je hoofd. Dat komt door de combinatie van inwendig en uitwendig geluid. Dit filmpje geeft een goede uitleg! https://www.youtube.com/watch?v=RahlSFVZw5U&feature=youtu.be

Het gebruik van een fopspeen heeft, net als duimzuigen, een negatief effect op de ontwikkeling van de kaken en het gehemelte, waardoor tanden en kiezen scheef kunnen groeien. Daarbij beïnvloedt het spenen de sterkte van de tong-, lip- en kauwspieren, waardoor de spraak slap en slissend kan klinken.  Stoppen met de speen moeilijk? Bekijk dan deze 10 tips! http://www.oudersvannu.nl/peuter/2-jaar-0-3-maanden/ontwikkeling-opvoeden/opvoeden/stoppen-met-speen/

De meeste kinderen zeggen hun eerste woordjes als zij 14 maanden oud zijn. Op 1,5 jarige leeftijd gebruiken zij ongeveer 50 verschillende woorden, op tweejarige leeftijd 500. Daarna groeit de woordenschat snel. Driejarige kinderen gebruiken zo'n 1000 verschillende woorden, vierjarige kinderen 1500, vijfjarige kinderen 3000 en zesjarige kinderen hebben een actieve woordenschat van gemiddeld 3500 woorden.  Wilt u de woordenschat van uw kind uitbreiden? Lees dan deze tips. http://www.thuisinonderwijs.nl/5-tips-om-de-woordenschat-te-vergroten/

Signalen_voor_een_TOS_bij_kinderen.jpg

Signalen_voor_een_TOS_bij_peuters.jpg