Behandelteam
Het team van Logopedie Spraaktijk bestaat uit zeven enthousiaste logopedisten met ieder een eigen specialisatie. Wij stellen ons graag aan u voor!

Werkwijze
De eerste afspraak betreft een intakegesprek waarin de logopedist u vraagt naar uw hulpvraag, de voorgeschiedenis en factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem. Na het intakegesprek volgt logopedisch onderzoek, wat afhankelijk van de hulpvraag één of meer sessies in beslag neemt, en worden de behandeldoelen opgesteld, met u besproken en in een behandelplan vastgelegd. Meer informatie over onze wijze, het maken en afzeggen van afspraken en het beleid rondom informatie-uitwisseling, privacy- en dataveiligheid vindt u hier.

Vergoeding
Logopedische zorg valt onder de basis zorgverzekering. Dit betekent dat behandelingen voor kinderen of jongeren tot 18 jaar volledig vergoed worden door de zorgverzekeraar. Bij cliënten ouder dan 18 jaar worden de kosten van onderzoek en behandeling eerst met het eigen risico verrekend. Meer informatie over de tarieven en declaratie vindt u hier.