Ilse_03-2019.jpg

Ilse van der Wee

ilse@spraaktijk.nl
073 6442 967
Aanwezig: maandag en donderdag

In 1982 ben ik afgestudeerd als allround logopedist. Daarna ben ik gaan werken in het speciaal basisonderwijs en als docent logopedie aan de Fontys Hogeschool. Mijn eigen logopediepraktijk ben ik gestart in 1989. In 2009 heb ik de opleiding dyslexiespecialist afgerond en sindsdien werk ik, naast mijn werk in de logopediepraktijk, ook als dyslexiebehandelaar. Tevens houd ik me bezig met de praktijkorganisatie en het kwaliteitsbeleid. Mijn passie ligt bij het behandelen van kinderen met lees- en spellingsproblemen en het begeleiden van kinderen met dyslexie. Daarbij werk ik als jungle memorycoach graag aan het verbeteren van het werkgeheugen. 

Ik heb de volgende bij- en nascholingen gevolgd:

  • Lezen en spellen: Gecertificeerd Connect vloeiend lezen en Ralfi specialist, F & L, Taal in blokjes, Jungle Memorycoach
  • Spraak: Fonologische articulatieproblemen volgens Hodson & Paden, Fonologische articulatieproblemen volgens Metaphon
  • Taal: Logopedische begeleiding van meertalige kinderen
  • Mondgedrag: Oro-myofunctionele therapie (OMFT) bij afwijkende mondgewoonten