Ilse van der Wee
ilse@spraaktijk.nl
073 6442 967

Ilse is praktijkhouder van Spraaktijk. Zij is in 1982 afgestudeerd als logopedist. De eerste jaren heeft zij gewerkt in het speciaal onderwijs VSO-MLK en ZMLK, in 1989 is zij als zelfstandig logopedist haar eigen praktijk begonnen. Deze praktijk is inmiddels gegroeid en heeft de naam Spraaktijk gekregen. Het behandelen van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar blijft haar grootste passie.

Zij heeft zich vooral bekwaamd in lees- en spellingsproblematiek en werkt naast haar werk in de logopediepraktijk ook als gecertificeerd dyslexiebehandelaar voor Opdidakt. Daar behandelt zij kinderen met ernstige dyslexie [ED] via de vergoede regeling.