Jill_03-2019.jpg

Jill op 't Hoog

jill@spraaktijk.nl
06 3191 6496 
Aanwezig: dinsdag en woensdag

In juli 2009 ben ik afgestudeerd als allround logopedist. Logopedie is voor mij meer dan alleen spraak, taal en stem, het is voelen, zien en horen. In mijn aanpak ben ik planmatig en resultaatgericht waarbij de cliënt te allen tijde centraal staat. Mijn passie ligt bij het behandelen van kinderen met taal en/of spraakproblemen en volwassenen met stemproblemen. 

Ik heb de volgende bij- en nascholingen gevolgd:

  • Stem: Larynxmanipulatie bij stem- en ademhalingsproblemen, Lax Vox, Complete vocal technique (CVT) 1 en 2, Stem en theater
  • Spraak: Prompt 1 en 2, Logopedie en MS
  • Taal: Nederlandse Gebarentaal NGT 1, Logopedie en ADHD en autisme
  • Mondgedrag: Oro-myofunctionele therapie (OMFT) bij afwijkende mondgewoonten