Melisa Ummaz
melisa@spraaktijk.nl
06 1292 8125

Melisa is begin 2022 afgestudeerd als logopediste aan Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Tijdens de opleiding heeft ze binnen verschillende sectoren ervaring opgedaan, namelijk in het speciaal voortgezet onderwijs, audiologisch centrum, vrije vestiging en in het ziekenhuis. Sinds juni 2022 is ze werkzaam bij Spraaktijk. Het behandelen van (meertalige) kinderen met taal- en/of spraakproblemen is haar passie. Melisa is meertalig en spreekt vloeiend Turks.