Wendy Bisschops
wendy@spraaktijk.nl
06 8377 1992

Sinds het afronden van haar opleiding in 2012, heeft Wendy zich gespecialiseerd in het behandelen van articulatiestoornissen, afwijkende mondgewoonten, taalstoornissen en stoornissen in de sensorische informatieverwerking. Verder houdt zij zich bezig met de richtlijn dossiervorming binnen de praktijk en gaat ze zich in 2021 bijscholen in Manuele Facilitatie van de Larynx. Ze heeft veel ervaring met het behandelen van kinderen.