Yvonne_03-2019.jpg

Yvonne van Zoggel

yvonne@spraaktijk.nl
06 3191 6494 
Zwangerschapsverlof t/m 08-2019

In juli 2009 ben ik afgestudeerd als allround logopedist. Daarna heb ik de masteropleiding taal- en spraakpathologie gevolgd aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Ik zie taal als een middel om te communiceren, om iemand iets duidelijk te maken. Ik vind het een uitdaging om de communicatie, tussen bijvoorbeeld ouders en hun kinderen, te optimaliseren door de talige vaardigheden te verbeteren. Mijn passie ligt bij het behandelen van kinderen met (ernstige) taal en/of spraakproblemen.

Ik heb de volgende bij- en nascholingen gevolgd:

  • Spraak: Fonologische articulatieproblemen volgens Hodson & Paden
  • Taal: Ouderbetrokkenheid bij taaltherapie met TOLK, Nederlandse Gebarentaal NGT 1
  • Mondgedrag: Oro-myofunctionele therapie (OMFT) bij afwijkende mondgewoonten
  • Gehoor: Auditieve verwerkingsproblemen en logopedie