Ilse van der Wee

Communicatie is alles........!

De praktijk is in 1989 opgericht door Ilse van der Wee. Zij heeft daarvoor gewerkt in het speciaal onderwijs, VSO-MLK en ZMLK. Zij heeft ook nog enige jaren lesgegeven aan de Fontys Hogeschool, aan de opleiding voor leraar in het speciaal basisonderwijs. Zij is allround logopedist en dyslexiespecialist. Ze heeft de volgende bij- en nascholingen gevolgd:

- Opleiding tot dyslexiespecialist aan de Hogeschool Rotterdam
- Lezen en spellen: Gecertificeerd Connect en Ralfi specialist, F & L, Taal in blokjes
- Spraak: Fonologische articulatieproblemen volgens Hodson & Paden, Fonologische articulatieproblemen volgens Metaphon
- Taal: Logopedische begeleiding van meertalige kinderen
- Mondgedrag: Oro-myofunctionele therapie (OMFT) bij afwijkende mondgewoonten

ilse.jpg

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

ilse@spraaktijk.nl

 

Jill op 't Hoog

Logopedie is voor mij meer dan alleen spraak, taal en stem, het is voelen, zien en horen. In mijn aanpak ben ik planmatig en resultaatgericht waarbij de cliënt te allen tijde centraal staat.

Jill is in juli 2009 afgestudeerd, en is allround logopedist. Ze heeft de volgende bij- en nascholing gevolgd:

- Stem:  Larynxmanipulatie bij stem- en ademhalingsproblemen, Lax Vox, Complete vocal technique (CVT) 1 en 2, Stem en theater 
- Spraak:  Prompt 1 en 2, Logopedie en MS
- Taal:  Nederlandse Gebarentaal NGT 1, Logopedie en ADHD en autisme
- Mondgedrag: Oro-myofunctionele therapie (OMFT) bij afwijkende mondgewoonten

Jill is lid van de kwaliteitskring regio Vught-’s-Hertogenbosch.

Foto_Jill.jpg

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

jill@spraaktijk.nl

 

Hanneke Hermans

Mijn uitgangspunt is het benutten van ieders kwaliteiten om de gewenste doelen te bereiken.
Met veel enthousiasme en betrokkenheid zet ik me hiervoor in tijdens de behandelingen.

Hanneke is afgestudeerd in mei 2010 en is allround logopedist. Ze heeft de volgende bij- en nascholingen gevolgd:

- Spraak: Fonologische articulatieproblemen volgens Hodson & Paden
- Taal:  Logopedische begeleiding van meertalige kinderen, Nederlandse Gebarentaal NGT 1

Foto_Hanneke.jpg

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

hanneke@spraaktijk.nl

 

Yvonne van Zoggel

Taal is een middel om te communiceren, om iemand iets duidelijk te maken. Ik zie het als een uitdaging om de communicatie (tussen bijvoorbeeld ouders en hun kinderen) te optimaliseren door de talige vaardigheden te verbeteren.

Yvonne is afgestudeerd in juli 2009 en is allround logopedist. Ze heeft de volgende bij- en nascholingen gevolgd:

- Masteropleiding taal- en spraakpathologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen
- Taal:  Ouderbetrokkenheid bij taaltherapie met TOLK, Nederlandse Gebarentaal NGT 1
- Mondgedrag: Oro-myofunctionele therapie (OMFT) bij afwijkende mondgewoonten
- Gehoor: Auditieve verwerkingsproblemen en logopedie

Foto_Yvonne.jpg

Aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

yvonne@spraaktijk.nl

 

Sacha van Hees

Of je nu kind bent, puber adolescent of volwassene, je wilt je stem laten horen en je vrij kunnen uiten. In mijn behandelingen staan jouw wensen en mogelijkheden centraal.

Sacha is afgestudeerd in september 2011 en is allround logopedist. Ze heeft de volgende bij- en nascholingen gevolgd:

- Taal:  Nederlandse Gebarentaal NGT 1 en NGT 2
- Spraak: Mimetherapie, Facilitatie van de cervicale, laryngeale en hyoidale structuren

Foto_Sacha.jpg

Aanwezig op vrijdag

sacha@spraaktijk.nl

 

Maud Smits

Ik vind het fijn om cliënten te kunnen stimuleren en motiveren door een goede samenwerking, hierdoor kunnen we samen veel bereiken

Maud is afgestudeerd in juli 2015 en is allround logopedist. Ze heeft de volgende bij- en nascholingen gevolgd:

- Spraak: Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische articulatieproblemen
- Taal: Minor Taal en Cultuur, Nederlandse Gebarentaal NGT 1, Nederlands met Gebaren NMG 1
- Certificaat Verstandelijk beperkten

Foto_Maud.jpg

Aanwezig op maandag en woensdag

maud@spraaktijk.nl