Vergoeding

Basisverzekering
Logopedische zorg valt onder de basis zorgverzekering. Dit betekent dat behandelingen voor kinderen of jongeren tot 18 jaar volledig vergoed worden door de zorgverzekeraar. Bij cliënten ouder dan 18 jaar worden de kosten van onderzoek en behandeling eerst met het eigen risico verrekend.
Uitgezonderd zijn behandelingen waarbij niet gewerkt wordt aan het verminderen van een logopedische stoornis, zoals bij presentatietraining en behandeling van taalstoornissen in verband met dialect of anderstaligheid het geval is. Deze behandelingen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, waardoor u een maandelijkse nota ontvangt.

Direct Toegankelijke Logopedie (DTL)
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de direct toegankelijke logopedie, waardoor u zonder verwijsbrief van uw arts of medisch specialist bij de logopedist terecht kunt. Dit betreft onder andere zorgverzekeraars ASR, DSW, ENO, FBTO, Menzis, Multizorg, ONVZ, Univé, VGZ, Zilveren Kruis Achmea en Zorg en Zekerheid.
Zorgverzekeraars CZ, CZ direct, Just, Nationale Nederlanden en Ohra vergoeden de direct toegankelijke logopedie niet, waardoor een verwijzing van uw arts of medisch specialist noodzakelijk blijft. 

Declaratie
De kosten van regulier logopedisch onderzoek en behandeling worden in de meeste gevallen rechtstreeks bij uw zorgverzekering gedeclareerd, waardoor u geen nota krijgt. Cliënten met een restitutieverzekering ontvangen maandelijks een nota die binnen 14 dagen betaald dient te worden.

De kosten van overleg en/of verslaglegging aan derden worden niet vergoed door de zorgverzekering. Deze kosten worden in rekening gebracht bij uzelf of bij de instantie die om het overleg of het verslag vraagt, zoals de school of een onderzoeksinstituut.
De kosten van verzuimnota worden niet vergoed door de zorgverzekering. Deze kosten worden in rekening gebracht bij uzelf. U ontvangt een verzuimnota als u de behandeling niet of minder dan 24 uur van tevoren afgezegd.