Basisverzekering
Logopedische zorg wordt veelal door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering, u heeft geen aanvullende verzekering nodig. Een verwijsbrief van de huisarts, specialist, consultatiebureau-arts of tandarts is voor deze vergoeding wel vereist.
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico. Dit verplichte eigen risico geldt ook voor logopedie.

Tarieven
De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. 
- Reguliere behandeling (20-30 minuten)                             € 38,03
- Reguliere behandeling inclusief uittoeslag                          € 59,77
- Eénmalig logopedisch onderzoek                                       € 76,05
- Overleg met derden, niet zijnde de verwijzer                     € 76,05
- Verslaglegging aan derden, niet zijnde de verwijzer            € 76,05
- Verzuimnota (te laat of niet afgemelde behandeling)          € 38,03

Declaratie
De kosten van de behandeling worden in vrijwel alle gevallen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, waardoor u geen factuur ontvangt. De kosten voor overleg en/of verslaglegging aan derden worden niet vergoed door de zorgverzekering. Deze kosten worden gedeclareerd aan derden, zoals de ouders of de school.  Meer informatie over de tarieven voor overleg en/of verslaglegging aan derden vindt u hier.

De kosten van verzuimnota worden niet vergoed door de zorgverzekering. U ontvangt een verzuimnota als u de behandeling niet of te laat afmeldt, dat wil zeggen 24 uur van te voren.

De kosten van behandelingen die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering, zoals presentatietrainingen, worden volledig bij u in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u maandelijks een factuur.