Onze werkwijze

Aanmelding
Dit kan telefonisch: 073- 644 29 67, via aanmelden op de site of per e-mail: info@spraaktijk.nl 
Bij een nieuwe aanmelding wordt er zo snel mogelijk een eerste afspraak gemaakt.

Verwijzing
Er kan gestart worden met behandelen na verwijzing van een huisarts of andere specialist (bv kno-arts, kinderarts of tandarts). Op basis van deze verwijzing wordt de behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien uw zorgverzekeraar de directe toegangelijkheid vergoedt, kunt u zich ook rechtstreeks aanmelden. Denkt u eraan uw identiteitsbewijs en verzekeringsgegevens mee te nemen bij uw eerste afspraak! 

Onderzoek
Na het intakegesprek volgt een logopedisch onderzoek. Afhankelijk van het probleem kan dit onderzoek één of meer sessies in beslag nemen. Na het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld dat met u besproken wordt.

Behandeling
Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten. De totale duur van behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van het probleem. Indien (medisch) noodzakelijk wordt behandeling aan huis gegeven.
Wij streven naar een zo efficiënt en effectief mogelijke behandeling en werken daarom vaak samen met reeds betrokken deskundigen om zo een helder beeld van de problematiek te krijgen. Zo hebben wij onder andere contact/overleg met: collega logopedisten, leerkrachten, intern begeleiders, artsen en specialisten zoals KNO artsen, tandartsen, psychologen en andere paramedici.

Privacy
Uw privacy wordt gewaarborgd door de Wet Persoonsregistratie. Deze wet beschermt uw persoonlijke gegevens en bepaalt o.a. dat u toestemming moet geven om gegevens op te vragen of door te geven aan derden (bijv. aan de leerkracht). Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.

Veelgestelde vragen over logopedie

Wat kan ik doen om mijn kind te helpen bij het ontwikkelen van spraak?
Als ouder stimuleer je de taalontwikkeling als je het kind rustig laat praten en zelf de tijd neemt om te luisteren en te antwoorden. Luister naar en reageer op wát je kind zegt, niet zo zeer op hóe het kind het zegt. Kromme zinnen hoef je eigenlijk niet echt te verbeteren. Herhaal wat je kind heeft gezegd op de goede manier. Bijvoorbeeld wanneer uw kind zegt: toel, dan zegt u: ja dat is een sssstoel, waarbij u de ontbrekende klank duidelijk laat horen.
Zo leert hij hoe het moet zonder het gevoel te hebben dat wat hij zei fout was. Zo blijft het leuk om te praten. Ook regelmatig samen een boekje lezen bevordert de ontwikkeling van het klanksysteem. U kunt de woordjes duidelijk benoemen en uw kind kan het proberen na te doen. En voorlezen, samen spelletjes doen, liedjes zingen en vragen stellen is heel goed. Dat gaat bijna vanzelf in alledaagse situaties.

Wanneer kan ik mijzelf of mijn kind aanmelden bij uw logopediepraktijk?
Om in contact met een logopedist te komen heeft u een verwijzing van de huisarts of een specialist nodig. De consultatiebureau arts kan niet rechtstreeks verwijzen, dat gaat via de huisarts.


Als ik niet tevreden ben met een behandeling?
Het kan voorkomen dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. U kunt dan terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten. 
NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 - 45 70 70 
Het klachtenrecht voor patiënten is overigens vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Onze logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Wanneer moet mijn kind stoppen met de fopspeen?
Langdurig gebruik van fopspenen verhoogt de kans op het ontstaan van scheefstand van tanden en kiezen en een afwijkende groei van de tandbogen en het gehemelte. Daarnaast kan speenzuigen een afwijkende tongpositie bij het slikken en articuleren bij kinderen veroorzaken. De beroepsvereniging van logopedisten N.V.L.F. zegt: "Als een kind van 1 jaar nog speent, kijkt een logopedist kritisch naar het gebruik van de fopspeen. Het actief afleren van spenen kan al in de periode dat een kind uit een beker of glas gaat drinken. Rond 9 maanden kun je er al mee beginnen, omdat de zuigbehoefte afneemt. Een fopspeen is dan niet meer nodig. "Als het kind behoefte houdt aan een fopspeen, adviseren wij een matig gebruik, bijvoorbeeld tijdens het slapen gaan", zegt Marije Greven van de NVLF.
Martine van Gemert Schriks, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde: "Wanneer het gebruik van de fopspeen voor het tweede levensjaar wordt afgeleerd, herstellen problemen als scheefstand en een afwijkende groei van de tandbogen en het gehemelte zich vaak binnen zes maanden. De meeste kinderen stoppen vanzelf met spenen tussen hun tweede en vierde jaar". De overgang van zuigbehoefte naar gewoonte ligt zo rond de 12 maanden. Het is verstandig om te stoppen met de speen voordat het een gewoonte is geworden.