Sacha van Hees
sacha@spraaktijk.nl
073 6442 967

Sacha is in 2012 afgestudeerd als logopedist en werkt sindsdien bij logopedie Spraaktijk. Het behandelen van volwassenen met niet aangeboren hersenletsel is haar passie. Sinds 2020 is zij geregistreerd afasietherapeut. Zij heeft zich verder bekwaamd in het behandelen van slikproblemen en is sinds 2013 mimetherapeut.