Mimetherapie bij aangezichtsverlamming
De arts heeft bij u een aangezichtsverlamming vastgesteld. De medische term hiervoor is een facialis parese. U krijgt hiervoor Mimetherapie. Er bestaan 2 soorten aangezichtsverlamming: de centrale facialis parese en de perifere facialis parese. Hier alleen informatie over de perifere facialis parese omdat Mimetherapie alleen voor deze parese zinvol is.
Bij een aangezichtsverlamming kunt u één helft van het gezicht minder, of helemaal niet bewegen omdat de aangezichtszenuw (nervus facialis) is beschadigd. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn. Vaak is de oorzaak niet bekend. Dan spreken we van Bell’s palsy of paralyse van Bell. Ook na een ongeluk of operatie kan een aangezichtsverlamming ontstaan. Uw behandeld arts heeft met u besproken wat bij u de oorzaak is. De aangezichtsverlamming kan soms gedeeltelijk herstellen. Als de aangezichtszenuw niet of maar gedeeltelijk is hersteld, kunnen er restverschijnselen zijn:
• de twee gezichtshelften zijn in rust of beweging niet meer gelijk, er is geen symmetrie meer. Dit heet asymmetrie.
• vaak zijn er minder mogelijkheden om het gezicht te bewegen.
• spieren in het gezicht gaan op een abnormale manier meebewegen, ook wel synkinesen genoemd.

Een aangezichtsverlamming beïnvloedt de mimiek. Mimiek is de kunst om door beweging van het gezicht gevoelens uit te drukken, zoals blijdschap, verbazing, woede. De klachten hebben ook invloed op functies als eten, drinken en praten.

Wat is de rol van de logopedist?
Mimetherapie is voor patiënten met restverschijnselen na een aangezichtsverlamming (alleen bij perifere facialis parese!). Het doel van Mimetherapie is de symmetrie in het gezicht in rust en bij bewegen zo goed mogelijk te maken. U leert tijdens de therapie:
• het verschil voelen en zien tussen spanning en ontspanning in het gezicht
• het gezicht zo symmetrisch mogelijk bewegen bij eten, drinken, praten, en ook bij het uitdrukken van bepaalde emoties.

U leert ook om in het dagelijkse leven beter met uw aangezichtsverlamming om te gaan. Door regelmatig te oefenen, krijgt u meer controle over uw gezicht en gezichtsuitdrukkingen. U kunt pas met de mimetherapie starten zodra er enige beweging aan de aangedane gezichtshelft zichtbaar is. Is er nog geen beweging mogelijk? Dan is het toch zinvol om naar de mimetherapeut te gaan voor uitleg, advies en om oefeningen te leren. Ook onderzoekt de mimetherapeut dan of er ook slikproblemen zijn. Tijdens het eerste bezoek vraagt de mimetherapeut welke klachten u heeft en onderzoekt hoe u uw gezichtsspieren voor de mimiek kunt bewegen. Later in de behandeling doet de therapeut opnieuw hetzelfde onderzoek, zodat kan worden gemeten wat er is verbeterd in uw mimiek. Tijdens de volgende afspraken leert u een of meer van de volgende oefeningen:
• massageoefeningen van het gezicht
• ontspanningsoefeningen van het gezicht
• oefeningen tegen ongewenste meebewegingen van het gezicht
• oefeningen om uw ogen en lippen beter te sluiten
• oefeningen om de spraak te verbeteren
• expressieoefeningen voor zoveel mogelijk symmetrie.
Ook bespreken we welk effect de aangezichtsverlamming heeft op u en uw omgeving. U krijgt meestal 8 tot 10 behandelingen. Het is belangrijk dat u ook thuis actief en regelmatig oefent.