Oro-myofunctionele therapie (OMFT)

Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefenthe­rapie die gericht is op het herstel­len van een verstoord even­wicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten, zoals duimen, vingerzuigen, foutieve slikgewoonten en mondademen, kunnen het evenwicht tussen die spieren in het mondgebied verstoren. Omdat de stand van de tanden en kiezen voor een groot deel bepaald wordt door de functie van de spieren in het mondgebied, kunnen afwijkende mondgewoonten leiden tot een afwijkende stand van de tanden en kiezen.

Afwijkende slikpatronen

Bij een juist slikpatroon wordt de tongpunt op de alveolairrand geplaatst, net achter de boventanden, en wordt de slik achterwaarts ingezet. Een afwijkende slik gaat meestal gepaard met een voorwaartse of zijwaartse tongpers, waardoor een afwijkend slikpatroon vrijwel altijd gevolgen heeft voor de stand van de tanden en kiezen en de vorm van de kaak. Bij een voorwaartse tongpers wordt de tong tegen of tussen de voortanden geperst, waardoor er ruimte kan ontstaan tussen de bovenste en onderste voortanden. Als de tong laag tegen de ondertanden perst, kunnen de onderste voortanden naar voren gaan staan. Bij een zijwaartse tongpers wordt de tong tegen of tussen de kleine kiezen geperst, waardoor er een zijdelingse openbeet kan ontstaan. Een afwijkend slikpatroon kan tevens slissen en lispelen als gevolg hebben.

Een open beet kan met behulp van orthodontie gesloten worden. De tanden komen dan weer mooi in de rij te staan. Als de open beet het gevolg is van afwijkend mondgedrag, ontstaat er in 43% van de gevallen na verloop van tijd echter weer een nieuwe open beet. Het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond is dus van groot belang, nóg voor orthodontie.

protrale-tongpers.jpg      Laag-addentale-tongpers.jpg      bilateraletongpers2.jpg      Unilaterale-achterwaatse-tongpers.jpg

Voorwaartse tongpers               Laag-addentale tongpers         Zijwaartse tongpers (twee zijden)  Zijwaartse tongpers (één zijde)

Mondademen

De functie van de neus bestaat onder andere uit het bevochtigen, het verwarmen en het reinigen van de ingeademende lucht. Bij mondademen vervallen deze gunstige eigenschappen, waardoor mondademen kan leiden tot terugkerende infecties in het keelgebied en middenoorontstekingen. Daarbij kan mondademen leiden tot een afwijkende stand van de tanden en kiezen, waarbij de voortanden naar voren gaan staan. Dit komt door het wegvallen van de druk van de lippen op de tanden. Ook kwijlen komt regelmatig voor in combinatie met mondademen.

mondademen-e1452677462261-150x100.jpgmondademen-e1452677522689-150x99.jpg

Trainers

Tijdens oro-myofunctionele therapie wordt vaak gebruik gemaakt van een Trainer. Kinderen tussen 2 en 5 jaar kunnen gebruik maken van een Infanttrainer, waarbij de spieren in en om de mond getraind worden. De Infanttrainer stimuleert een juiste tongpositie van de tong, zowel in rust als tijdens het slikken, en ene goede neusademhaling. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen gebruik maken van de T4K. De T4K begeleidt de doorbrekende tanden en kiezen tijdens de wisselfase.

.trainer.jpg

 Bron: www.omft.info + www.myoresearch.com