Mimetherapie bij aangezichtsverlamming
Bij een aangezichtsverlamming, ook wel facialis parese, is de aangezichtszenuw (nervus facialis) beschadigd. Hierdoor kunt u één helft van het gezicht minder, of helemaal niet bewegen. Dit uit zich doordat de twee gezichtshelften in rust of beweging niet meer gelijk zijn, de mogelijkheden om het gezicht te bewegen verminderd zijn en/of het feit dat spieren in het gezicht op een abnormale manier meebewegen. Een aangezichtsverlamming beïnvloedt de mimiek, maar kan ook invloed hebben op functies als eten, drinken en praten. Lees hier wat logopedie kan betekenen bij een aangezichtsverlamming.