Mimetherapie bij aangezichtsverlamming
Bij een aangezichtsverlamming, ook wel facialis parese, is de aangezichtszenuw (nervus facialis) beschadigd. Hierdoor kunt u één helft van het gezicht minder, of helemaal niet bewegen. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn. Vaak is de oorzaak niet bekend. Dan spreken we van Bell’s palsy of paralyse van Bell. Ook na een ongeluk of operatie kan een aangezichtsverlamming ontstaan. Uw behandeld arts heeft met u besproken wat bij u de oorzaak is. De aangezichtsverlamming kan soms gedeeltelijk herstellen. Als de aangezichtszenuw niet of maar gedeeltelijk is hersteld, kunnen er restverschijnselen zijn:
• de twee gezichtshelften zijn in rust of beweging niet meer gelijk, er is geen symmetrie meer
• de mogelijkheden om het gezicht te bewegen zijn verminderd
• de spieren in het gezicht gaan op een abnormale manier meebewegen
Een aangezichtsverlamming beïnvloedt de mimiek, ofwel de kunst om door beweging van het gezicht gevoelens uit te drukken, zoals blijdschap, verbazing, woede. Een aangezichtsverlamming kan ook invloed hebben op functies als eten, drinken en praten.

Wat doet de logopedist?
Mimetherapie is een goede therapievorm voor patiënten met restverschijnselen na een aangezichtsverlamming (alleen bij een perifere facialis parese). Het doel van Mimetherapie is om de symmetrie tussen de twee gezichtshelften te verbeteren. Tijdens de therapie leert u daarom om het verschil te voelen en te zien tussen spanning en ontspanning in het gezicht en de twee gezichtshelften zo symmetrisch mogelijk te bewegen bij eten, drinken, praten en het uitdrukken van emoties. Daarnaast leert u om in het dagelijkse leven beter met uw aangezichtsverlamming om te gaan. Door regelmatig te oefenen, krijgt u meer controle over uw gezicht en gezichtsuitdrukkingen. U kunt pas met de mimetherapie starten zodra er enige beweging aan de aangedane gezichtshelft zichtbaar is. Is er nog geen beweging mogelijk? Dan is het toch zinvol om naar de mimetherapeut te gaan voor uitleg, advies en om oefeningen te leren. Ook onderzoekt de mimetherapeut dan of er ook slikproblemen zijn. Tijdens het eerste bezoek vraagt de mimetherapeut welke klachten u heeft en onderzoekt hoe u uw gezichtsspieren voor de mimiek kunt bewegen. Later in de behandeling doet de therapeut opnieuw hetzelfde onderzoek, zodat kan worden gemeten wat er is verbeterd in uw mimiek. Tijdens de volgende afspraken leert u een of meer van de volgende oefeningen:
• massageoefeningen van het gezicht
• ontspanningsoefeningen van het gezicht
• oefeningen tegen ongewenste meebewegingen van het gezicht
• oefeningen om uw ogen en lippen beter te sluiten
• oefeningen om de spraak te verbeteren
• expressieoefeningen voor zoveel mogelijk symmetrie.