Hyperventilatie
Hyperventilatie is een wijze van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd. Meestal wordt er te snel of te diep geademd, waardoor extra veel koolzuur (CO2) wordt uitgeademd. Het gevolg hiervan is dat het koolzuurgehalte in het bloed daalt en er een verandering in de zuurgraad van het bloed optreedt. Dit heeft een groot aantal reacties tot gevolg zoals duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen. Hyperventilatie hangt vaak samen met spanningen, maar kan ook worden veroorzaakt door een verkeerde ademgewoonte of een te hoog spreektempo. Lees hier wat logopedie kan betekenen bij hyperventielatie.

Ademproblemen door COPD
COPD is de verzamelnaam voor een aantal langdurige aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis en longemfyseem. Het ademen lijkt bij COPD-patiënten soms niet vanzelf te gaan. Er ontstaat kortademigheid door benauwdheid en de ademing is vaak duidelijk hoorbaar en soms op onlogische momenten tijdens het spreken. COPD-patiënten hebben vaak problemen met het praten. Door de kortademigheid kunnen maar weinig woorden na elkaar gezegd worden. Daarbij lijdt de veranderde manier van ademen tijdens het spreken vaak tot overbelasting van de stembanden met heesheid ten gevolge. Lees hier wat logopedie kan betekenen bij COPD.