Slechthorendheid
Slechthorendheid is een hoorstoornis waarbij het gehoor licht tot ernstig gestoord kan zijn. Dit kan aangeboren zijn, maar ook op latere leeftijd verworven worden. Zo kan slechthorendheid ontstaan door een ongeval, een infectieziekte, het gebruik van medicijnen, lawaaibeschadeging of slijtage van het binnenoor. Als gevolg van de slechthorendheid kunnen er communicatieproblemen ontstaan, omdat de spraak niet goed verstaan wordt. Een slechthorende kan zich hierdoor zeer buitengesloten voelen. Lees hier wat logopedie kan betekenen bij slechthorendheid.

Cochleair implantaat
Een cochleair implantaat (ook wel CI) is een elektronisch implantaat dat geluid omzet in elektrische pulsen die de gehoorzeuw direct stimuleren. Hierdoor neemt het cochleair implantaat de functie van het (beschadigde) buiten-, midden-, en binnenoor over. Met een cochleair implantaat kunnen mensen die nog maar een beperkt restgehoor hebben, opnieuw leren klanken, geluiden en spraak waar te nemen. Lees hier wat logopedie kan betekenen bij een cochleair implantaat.