Heesheid
Heesheid is een stoornis waarbij de stemkwaliteit is verslechterd. De stem klinkt niet meer helder: er is een fijne of grove ruis te horen of een kraak. De stem kan zelfs helemaal of gedeeltelijk wegvallen. De oorzaak van heesheid kan liggen in het stemorgaan zelf, maar ook het verkeerd gebruiken van het stemorgaan of psychische problemen kunnen heesheid veroorzaken. Heesheidsklachten gaan meestal samen met andere symptomen, zoals te luid of te zacht spreken, spreken op een te hoge toonhoogte en/of geknepen spreken. Lees hier wat logopedie kan betekenen bij heesheid.

Keelklachten na intensief stemgebruik
Intensief stemgebruik kan keelklachten tot gevolg hebben. Voorbeelden van keelklachten zijn het gevoel van een slijmpropje dat niet weggeslikt kan worden, een branderige of pijnlijke keel en een geïrriteerde keel. Iedereen kan deze keelklachten krijgen, bijvoorbeeld na een feest. Ze zijn dan van voorbijgaande aard. Als de keelklachten na intensief stemgebruik regelmatig voorkomen, kan dit wijzen op een verkeerd gebruik van de stem. Bij mensen met een spreekberoep zijn keelklachten vaak een voorbode voor het ontwikkelen van stemklachten, zoals heesheid. Lees hier wat logopedie kan betekenen bij keelklachten door intensief stemgebruik.

Stemproblemen door een zwakke stem
Een zwakke stem is een in aanleg beperkte stem die vaak en snel hees wordt. De larynx, het stemapparaat, is bij iedereen anders van grootte en vorm. De precieze bouw van de larynx bepaalt hoe sterk de stem is. Bij een zwakke stem is er meer kracht en spierspanning nodig om met een gemiddelde luidheid te spreken en om dit langere tijd vol te houden dan met bij een sterke stem. Vaak leidt dit tot overbelasting en verkeerd gebruik van de stem, met heesheid, pijnklachten en vermoeidheid bij het spreken ten gevolge. Vooral in spreekberoepen zal een zwakke stem tot problemen leiden. Lees hier wat logopedie kan betekenen bij een zwakke stem.

Stembandverlamming
De stembanden bevinden zich in het strottenhoofd. Wanneer de twee stembanden tijdens de uitademing tegen elkaar aan gebracht worden, gaan ze trillen en zo ontstaat er stemgeluid. Bij een stembandverlamming staan één of beide stemplooien stil, of is de spanning van de stemplooien verstoord. Hierdoor ontstaan er problemen bij de stemgeving, bij de ademing en/of het slikken. Voorbeelden van stemproblemen door stembandverlamming zijn een hese stem en het wegvallen van hogere of lagere tonen. Lees hier wat logopedie kan betekenen bij stemproblemen door een stembandverlamming.

Strottenhoofdkanker
Strottenhoofdkanker is een van de vele verschillende vormen van kanker. Het is een kwaadaardig gezwel (tumor) in het strottenhoofd. Afhankelijk van de exacte plaats van de tumor kunnen logopedische klachten optreden. Bij een tumor die begint bij de stembanden zal heesheid een van de eerste klachten vormen. Deze heesheid is eerst wisselend, maar wordt steeds erger. Lees hier wat logopedie kan betekenen bij stemproblemen na strottenhoofdkanker.