Afasie
Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in de linker hersenhelft. Dit hersenletsel wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Iemand met afasie kan problemen hebben met het begrijpen van gesproken taal, hij vangt bijvoorbeeld alleen trefwoorden op tijdens een gesprek en bedenkt zelf het verband hiertussen. Ook kan iemand met afasie problemen hebben met het spreken, veel patiënten hebben woordvindingsproblemen en moeite met het maken van zinnen. Lees hier wat logopedie kan betekenen bij afasie.